top of page

In eerste instantie zou ik graag een link plaatsen naar de Unio Homeopathica Belgica (UHB), de beroepsvereniging van artsen, tandartsen en dierenartsen.
www.homeopathie-unio.be

 

In de schoot van de UHB doet DynHom onderzoek naar de samenstelling van het homeopathisch geneesmiddel. Ik verwijs naar pagina 298 in het boek. Op http://www.homeopathie-unio.be/research/37/67/DynHom-project vindt u enkele zéér interessante video’s over de experimenten uitgevoerd in het kader van dit onderzoek.

 

Dit onderzoek kost veel geld. Mocht u dus na het lezen van het boek overtuigd zijn van het belang van de integratie van de homeopathische geneeskunde in de gezondheidszorg, dan is uw financiële steun welgekomen. Ik verwijs naar pagina 332 van het boek.

Donatie kan met een overschrijving op de rekening van de "Unio Homeopathica Belgica’" met als mededeling: “Donatie Onderzoek voor Homeopathie”
IBAN : BE25 0882 4940 5482 BIC : CKCCBEBB.


Indien u een fiscaal attest wenst, graag dit te vermelden bij de mededeling​​​

Graag verwijs ik hier ook naar, Pro Homeopathia, de Belgische patiëntenvereniging homeopathie. 

Ik geef het woord aan voorzitter Erik Buelens. 

 

"De patiëntenvereniging Pro Homeopathia werd in 1972 opgericht door advocaat Jacques Léo Hirsch. Haar hoofdtaak bestaat erin het publiek en de politieke wereld te informeren over de waarde van de homeopathie, een geneeswijze die een volwaardige rol speelt in het concept van de geïntegreerde geneeskunde. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) erkent en ondersteunt deze medische discipline. In België, net als in de rest van de wereld, kwam een groot deel van de bevolking tot het inzicht dat homeopathie bijzonder efficiënt is!

 

Maar de homeopathie stoort winstbejagend Big Pharma en de conventionele geneeskunde, bezorgd over een aanpak van gezondheidszorg die haar comfortabele maar bevooroordeelde wetenschappelijke zekerheden aan het wankelen zou kunnen brengen. Beide actoren grijpen dus naar hun aanzienlijke financiële en juridische middelen en hun machtige beïnvloedingstools. Het is een basisprincipe van communicatie: een eindeloos herhaalde leugen wordt uiteindelijk tot waarheid verheven. Al meer dan twee eeuwen hekelen de tegenstanders van homeopathie de kwakzalverij en de wetenschappelijke onmogelijkheid van homeopathie. Vele economische, wetenschappelijke, academische en politieke actoren zijn deze beweringen gaan geloven, terwijl ontelbare patiënten over de hele wereld getuigen van de doeltreffendheid van de geneeskunde van Dr. Samuel Hahnemann.

 

De patiëntenvereniging Pro Homeopathia werkt samen met vele andere organisaties in de homeopathische sector, zowel in België en in het buitenland, om de systematische verkeerde en misleidende informatie te bestrijden. Pro Homeopathia werkt op volledig vrijwillige basis. De lidmaatschapsgelden zijn haar enige middel van bestaan".

 

Pro Homeopathia vzw

Contact: erik.buelens@prohomeopathia.be

Web: www.prohomeopathia.be

oodboard-Creator-Premade-Scene copy.png

In derde instantie plaats ik graag een link naar het Lezerscollectief. “Wie leest die blijft”.  Onderzoek heeft de weldoende werking van lezen op de gezondheid aangetoond. Ik hoop dat het lezen van “Verzuim” ook uw gezondheid bevordert.

www.lezerscollectief.be

En tot slot deel ik graag onderstaande video, daarom moest Verzuim geschreven worden.

bottom of page